Sveicam Dievsētā!

Facebook logo You Tube logo Flickr logo

DIEVSĒTAS 2017. gada kalendārs

Lai pieteiktos uz kādu Dievsētas pasākumu, lūdzu rakstiet dievseta@gmail.com.

Dievsētas kalendārs 2017

KAS KAD KUR

METEŅI sveču (februāŗa) mēn. 11. / 12. d. Dievsētā
LIELDIENAS sērsnu (marta) mēn. 25. / 26. d. Dievsētā
ŪSIŅI lapu (maija) mēn. 13. / 14. d. Dievsētā
JĀŅI ziedu (jūnija) mēn. 24. / 25. d. Dievsētā
APJUMĪBAS silu (septembŗa) mēn. 2. – 4. d. Dievsētā
DIEVAINES veļu (oktobŗa) mēn. 14. / 15. d. Dievsētā
MĀRTIŅI sala (novembŗa) mēn. 11. / 12. d. Dievsētā
ZIEMASSVĒTKI vilku (decembŗa) mēn. 29. – 31. d. Dievsētā

Lai pieteiktos uz kādu Dievsētas pasākumu, lūdzu rakstiet – dievseta@gmail.com.

©2017 Dievseta