Sveicam Dievsētā!

Facebook logo You Tube logo Flickr logo

DIEVSĒTAS 2018. gada kalendārs

Lai pieteiktos uz kādu Dievsētas pasākumu, lūdzu rakstiet dievseta@gmail.com.

Dievsētas kalendārs 2018

KAS KAD KUR

METEŅI sveču (februāŗa) mēn. 10. / 11. d. Dievsētā
LIELDIENAS sērsnu (marta) mēn. 24. / 25. d. Dievsētā
ŪSIŅI lapu (maija) mēn. 12. / 13. d. Dievsētā
JĀŅI ziedu (jūnija) mēn. 23. / 24. d. Dievsētā
APJUMĪBAS silu (septembŗa) mēn. 1. – 3. d. Dievsētā
DIEVAINES veļu (oktobŗa) mēn. 6. / 7. d. Dievsētā
MĀRTIŅI sala (novembŗa) mēn. 10. / 11. d. Dievsētā
ZIEMASSVĒTKI vilku (decembŗa) mēn. 29. – 30. d. Dievsētā

Lai pieteiktos uz kādu Dievsētas pasākumu, lūdzu rakstiet – dievseta@gmail.com.

©2019 Dievseta