Sveicam Dievsētā!

Facebook logo You Tube logo Flickr logo

DIEVSĒTAS 2021. gada kalendārs

Lai pieteiktos uz kādu Dievsētas pasākumu, lūdzu rakstiet dievseta@gmail.com.

Dievsētas kalendārs 2021

KAS KAD KUR

METEŅI sveču (februāŗa) mēn. nenotika
LIELDIENAS sērsnu (marta) mēn. nenotika
ŪSIŅI lapu (maija) mēn. nenotika
JĀŅI ziedu (jūnija) mēn. 19. / 20. d. Dievsētā
APJUMĪBAS silu (sep) mēn. 4. / 5. / 6. d. Dievsētā
DIEVAINES veļu (oktobŗa) mēn. 9. / 10. d. Dievsētā
MĀRTIŅI sala (novembŗa) mēn. 6. d. dažādi
ZIEMASSVĒTKI vilku-ziemas (dec-janv) mēn. 31. – 2. d. Dievsētā

Lai pieteiktos uz kādu Dievsētas pasākumu, lūdzu rakstiet – dievseta@gmail.com.

©2021 Dievseta