Sveicam Dievsētā!

Facebook logo You Tube logo Flickr logo

DIEVSĒTAS 2019. gada kalendārs

Lai pieteiktos uz kādu Dievsētas pasākumu, lūdzu rakstiet dievseta@gmail.com.

Dievsētas kalendārs 2019

KAS KAD KUR

METEŅI sveču (februāŗa) mēn. 9. / 10. d. Dievsētā
LIELDIENAS sērsnu (marta) mēn. 23. / 24. d. Dievsētā
ŪSIŅI lapu (maija) mēn. 11. / 12. d. Dievsētā
JĀŅI ziedu (jūnija) mēn. 22. / 23. d. Dievsētā
APJUMĪBAS silu (aug-sept) mēn. 31. – 2. d. Dievsētā
DIEVAINES veļu (oktobŗa) mēn. 5. / 6. d. Dievsētā
MĀRTIŅI sala (novembŗa) mēn. 2. / 3. d. Dievsētā
ZIEMASSVĒTKI vilku (decembŗa) mēn. 28. – 29. d. Dievsētā  

Lai pieteiktos uz kādu Dievsētas pasākumu, lūdzu rakstiet – dievseta@gmail.com.

©2019 Dievseta