Sveicam Dievsētā!

Facebook logo You Tube logo Flickr logo

DIEVSĒTAS 2017. gada kalendārs

Lai pieteiktos uz kādu Dievsētas pasākumu, lūdzu rakstiet dievseta@gmail.com.

No Kļaviņu Juŗa raksta “Latvietim”,  ZĪLE Nr. 5

Man reizēm ļaudis ir jautājuši kādēļ es esot dievturis, ja lielum lielais mūsu tautas vairums esot kristieši? Varbūt arī Tev kāds ir tā jautājis?

Tu un es, mēs esam latvieši un gribam tādi palikt. Es gribu kopt un sargāt latviešu valodu. Tāpat latviešu un it sevišķi latvisko kultūru. Kopt, sargāt un veidot tālāk, cik manos spēkos, to latvisko mantojumu, ko kopuši un man, mūsu paaudzei, nodevuši mūsu tēvi, sentēvi, māmuļas un senmātes – mūsu dainas, rakstus, tradīcijas, dziesmas, tikumus, tautas gudrību. Es gribu sevī krāt mieru, rāmumu, labestību, saderību. . . Kur to meklēt? Nu taču dainās, tradīcijās, mūsu tautas mākslā un Latvijā. Latvijā pašā, tās mežos, silos, birztalās, pļavās, purvos, tīrumos, pakalnos, ezeros, mūsu jūŗas malā.

(Turpinājums sekos)

11999. gada sveču mēneša 3. dienā – Kļaviņu Juris

 

 

 

ZIEDOJUMUS UN CITUS MAKSĀJUMUS VAR VEIKT ŠEIT:

Save

Save

©2017 Dievseta